ICT-Besturingsscan

De directie is verantwoordelijk voor:
1. de prioritering van projecten (projectportfolio),
2. het vaststellen van de na te streven architectuur,
3. besluitvorming over de inhoudelijke strategische koers van de ICT-organisatie,
4. en het toezien op een goede kwalitatieve invulling van de ICT-besturing.

Progress
1/43