De Berenschot ICT-besturingsscan


Hoe is de ICT-besturing in uw organisatie geregeld?

De Berenschot ICT-besturingsscan is ontwikkeld voor managers die beseffen hoe belangrijk ICT en een goede aansturing van ICT is voor de organisatie. Met de ICT-besturingsscan kunt u zelf testen hoe goed de ICT-besturing in uw organisatie geregeld is.

Steeds meer organisaties zijn bij het realiseren van ambities en doelstellingen volledig afhankelijk van ICT. Het toenemende belang van ICT voor organisaties, het tempo waarmee technische ontwikkelingen op organisaties, haar partners en klanten afkomen en de financiƫle middelen waarop ICT beslag legt, rechtvaardigen de expliciete aandacht voor ICT en een adequate inrichting van de ICT-besturing. Een uitgebalanceerde ICT-besturing is in de komende jaren van doorslaggevend belang voor het succes van veel organisaties.

Voordat u start een korte toelichting over de ICT-besturingsscan:

- De ICT-besturingsscan bestaat uit 36 vragen en het invullen kost circa 20 minuten. Per vraag krijgt u drie mogelijke antwoorden. U vult het antwoord in die uw situatie het beste weergeeft.

- In de vragenlijst zijn algemene functiebenamingen gebruikt. Het is goed mogelijk dat naam van de functie in uw organisatie anders is. U kijkt dan of de inhoud van de functie binnen uw organisatie is belegd.

- Na het invullen van de ICT-besturingsscan ontvangt u per mail een persoonlijk rapport over de kwaliteit en volwassenheid van de ICT-besturing van uw organisatie, inclusief verbeterpunten.

 Start de scan >>